vis kalender nyhed

Ordinær generalforsamling Middelfart ErhvervsrådOnsdag den 21. marts 2018 kl. 16.30

Dagsorden for ordinær generalforsamling jf. vedtægter:

 • Valg af dirigent
 • Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2017 til godkendelse
 • Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende år
 • Valg af medlemmer til bestyrelse
 • På valg er:
  Ferry Berg, Danske Bank (Modtager genvalg)
  Peter Rishøj, Murerfirmaet Rishøj A/S (Modtager genvalg)
  Erik Pandrup, Sonnimax A/S (Modtager genvalg)
  Uffe Høeg Johansen, Hindsgavl Slot (Modtager genvalg)
  Martin Vesterlund, Catering Engros A/S, som suppleant (modtager genvalg)
 • Valg af revisor
 • Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
 • Eventuelt

Regnskabet for 2017 vil blive udleveret på generalforsamlingen.
- tilbage til oversigt